Text

Esko Mäkelä

+4616155103

esko.makela@mdh.se

Rum L367,

Esko Mäkelä

Tjänster

Universitetslektor

Akademin för innovation, design och teknik, Avdelningen för informationsdesign