Text

Anneli Sköld

+4621101455

anneli.skold@mdh.se

Rum U2-220, Västerås

Anneli Sköld

Tjänster

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik