Text

Om mig

Professor i sociologi vid Mälardalens högskola och docent vid Stockholms universitet.

Jag disputerade vid Stockholms universitet och var postdok vid Institutet för socialmedicin vid State University of Rio de Janeiro UERJ i Brasilien. Arbetade därefter som in-house forskare hos NCC Property Development i Malmö i tre år med ett projekt om framtidens hållbara kontorsarbetsplatser. Inom SOFCO forskar jag om grönt kontorsarbete. Vi undersöker hur nya gröna sätt att kontorsarbeta kan stödja arbetstagare, organisationer och samhället i stort och bidra till ett hållbart arbetsliv idag och i framtiden.

Min forskning och undervisning handlar brett om arbetsliv och hälsa samt social ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper på arbetsmarknaden.