Text

Oskar Ullberg

Om mig

Doktorand i folkhälsovetenskap.

Legitimerad Fysioterapeut med examen från 2016 vid Mälardalens universitet.

Mastersexamen i träningsfysiologi och medicin vid Örebro universitet.

Mitt forskningsområde är framtidens hållbara kontor, med fokus på hållbarhet, livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Jag har en bakgrund inom fysioterapi, träningsfysiologi, medicin och nutrition. Mitt intresse för forskning inkluderar även andra kost- och livsstilsrelaterade faktorer som påverkar mänskors hälsa.