Snart kan människor och robotar samarbeta bättre

2015-09-04 | Forskning/Samverkan

Fredrik Ore forskar för att möjliggöra närmare samarbete mellan människa och robot vid monteringsstationer inom tillverkande industrier. Detta kan framförallt leda till ökad produktivitet och minskad fysisk arbetsbelastning. Den 8 september försvarar han sin licentiatuppsats ”Human – industrial robot collaboration: simulation, visualisation and optimisation of future assembly workstations” vid MDH.

 

Samarbeten mellan människor och industrirobotar, så kallade HIRC, innebär stora produktionsmöjligheter för tillverkande industrier. Trots detta förekommer de sällan i dagsläget då det är en utmaning att garantera personalsäkerhet. Dessutom finns ännu inte de simuleringsverktyg som behövs för att utforma arbetsplatser där människa och industrirobot kan interagera. Det vill Fredrik Ore ändra på. 
– En stor del av monteringsarbetet i industrier görs idag manuellt och går därför relativt långsamt. Industrirobotar står i burar eftersom de annars utgör en fara för personalen, och stängs automatiskt av när någon kommer nära. Ett närmare samarbete mellan robot och människa skulle kombinera robotens styrka och snabbhet med människans intelligens och flexibilitet, säger han.  

Genom att undersöka monteringsstationer vid tillverkning av tunga fordon hos Scania har Fredrik Ore skapat ett unikt simuleringsprogram som ska optimera sådant samarbete. Programmeringen har genomförts i samverkan med Fraunhofer Chalmers Research Centre. Mjukvaran gör det möjligt att utforma, utvärdera och utveckla arbetsplatser och monteringsstationer där människa och robot interagerar på bästa möjliga sätt. Operationstid, säkerhet och vilka överlämningar från maskin till människa som är mest ergonomiska har varit fokus för analys.  
– Med ett simuleringsprogram säkerställer man att det blir rätt från början, säger Fredrik Ore.

Resultaten visar att produktionstid och fysisk arbetsbelastning för personal i HIRC-system minskar i jämförelse med manuella arbetsplatser.
– Utveckling av produktionstekniker är avgörande i den globala konkurrensen, och minskad fysisk belastning möter också de utmaningar som ställs av befolkningsförändringar. I Västeuropa blir genomsnittsåldern hos yrkesverksamma allt högre, och därför är det också viktigt att säkerställa en hållbar arbetsmiljö, säger han.     

Fredrik Ore bor i Strängnäs och har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Luleå tekniska universitet. Han drar nytta av över 10 års arbetslivserfarenhet inom produktionsfrågor, och kommer fortsätta forska mot en doktorsavhandling i samverkan med Scania.
– I dag kan bara jag och programmeraren använda simuleringsmjukvaran, men förhoppningen är att programmet om två år ska kunna användas av en större grupp, säger Fredrik Ore.