Snart dags att skriva tenta!

2019-03-12 | Student

Nästa tentaperiod är 25 – 30 mars. Kom ihåg att anmäla dig senast 10 dagar innan tentatillfället! Och glöm inte att avanmäla dig om du vet att du inte ska skriva tentan.

Varje tentaperiod är det många studenter som anmäler sig till salstentamen och som inte kommer till tentasalen när det väl är dags att skriva. För att MDH ska kunna ge bästa möjliga service inför, under och efter varje tentaperiod och tentatillfälle är det viktigt att få veta hur många studenter som faktiskt ska skriva sin salstentamen.

Därför är det viktigt att du som student tänker på detta:

  • Anmäl eller avanmäla dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället
  • Anmäl dig enbart till den ort där du avser att skriva din tentamen (Västerås, Eskilstuna, Nyköping eller Södertälje)
  • Anmälan till tentamen hittar du i Ladok

 

Tack för din hjälp och lycka till!