Snabbare, smartare och bättre

Månadens forskare Monica Bellgran forskar om produktionsutveckling

2013-05-06 | Forskning/Samverkan

Monica Bellgrans arbete som forskare tagit henne på en resa runt om i Sverige och världen. Hon har arbetat vid flera lärosäten och även i industrin, något som hon anser berikar hennes forskning. Sedan 2012 är hon professor i produktionsutveckling vid Mälardalens högskola.

 

Den 26 april var Monica Bellgran en av de tolv professorer som installerades vid Akademisk högtid. Nu är hon månadens forskare och berättar om sin forskning och vad den betyder.
- Globaliseringens konsekvenser innebär att produktionsforskningen blir allt viktigare för att ta fram ny kunskap. Det behövs för att våra svenska tillverkande företag ska kunna fortsätta ligga i framkant och framför allt för att vi ska kunna behålla våra fabriker i Sverige.

Läs hela artikeln om Monica Bellgran.