Smartare tester för utveckling av mjukvara kan bespara både tid och pengar åt utvecklaren

2013-06-04 | Forskning/Samverkan

I doktorsavhandlingen ”Quality of Test Design in Test Driven Development” undersöker Adnan Causevic vid akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola (MDH) kvaliteten hos testfall producerade vid testdriven utveckling.

Adnan Causevic

Adnan Causevic kom till Sverige ifrån Bosnien-Hercegovina efter sina studier i hemlandet. Efter en gästföreläsning av professor Ivica Crnkovic från Mälardalens högskola fick Adnan höra om möjligheterna att doktorera utomlands och valet föll på Sverige och MDH.


Idag utformas tester i första stadiet av mjukvaruutvecklaren i samband med utvecklingen av mjukvaran. Mjukvaruutvecklaren är sällan expert på testning och använder sig i 70 procent av fallen av så kallad ”positiv” testning vilket innebär att testet undersöker om mjukvaran gör det den är utvecklad att göra. Endast i 30 procent av fallen använder man sig av ”negativ” testning där man istället undersöker om mjukvaran inte gör det den inte borde göra. Effekten av valet av tester undersöks i avhandlingen och resultatet visar att endast 30 % av buggarna upptäcks vid ”positiv” testning, 70 procent upptäcks vid ”negativ” testning.


– Ju tidigare man upptäcker buggar i mjukvaran desto billigare blir det för utvecklaren att åtgärda dessa, i de fall buggarna inte upptäcks förrän hos kunden eller slutanvändaren brukar det bli dyra kostnader, säger Adnan Causevic.
Experiment och undersökningar har Adnan Causevic utfört både med hjälp av studenter på MDH men också i samarbete med företaget InfoSys under en månads praktik i Indien.


Doktorsavhandlingen har resulterat i förslag på hur man i fortsättningen ska arbeta med ”negativa” tester i test-driven utveckling. Mjukvaruutvecklare ska fortsätta vara experter på att utveckla mjukvara men ändå bättre kunna hantera testning. På detta sätt kommer organisationer kunna utveckla mer tids- och kostnadseffektivt.
Vad framtiden bjuder på är ännu inte bestämt men Adnan Causevic vill gärna stanna i Sverige och ser gärna en framtid på Mälardalens Högskola.

Ta gärna del av Adnan Causevics forskningsresultat under försvaret av hans doktorsavhandling den 11 juni kl.9.15 - 12.00 på Mälardalens högskola i Västerås. Mer information hittar du här.