Skyltsystem på Eskilstuna stadsmuseum

2014-01-20 |

 Beskrivning av examensarbetet
Eskilstuna stadsmuseum är i behov av en skyltlösning i museet så att besökarna hittar till de olika utställningarna och lokalerna.

Lägesrapport/informationsproblem
Det är långa avstånd mellan våra utställningar och museet är uppdelat i två plan, vilket gör att museet får en labyrintartad karaktär. Detta försvårar för besökaren att lokalisera sig.
Just nu har vi skyltar som är krångliga att uppdatera. De är också bristfälliga, vilket gör att det blir svårt för besökarna att hitta till rätt utställning.

Mål
Vi vill ha ett tydligt skyltsystem som är lätt att förstå och som är placerade på strategiska ställen i museet. Gärna också en översiktsplan över museet för ytterligare tydlighet. Samtliga ska följa museets grafiska profil. Skyltarna ska vara lätt att byta ut och relativt billiga då vi ändrar utställningar ofta.


Kontaktperson
Malin Cederblad, antikvarie
malin.cederblad@eskilstuna.se
070-089 30 29