Science@MDH lyfte forskningen

Gymnasieelever i Västerås och Eskilstuna fick se en annan sida av MDH

2012-11-08 |

Till Science@MDH bjöds gymnasieskolor in för att få lyssna till föreläsningar från sex olika forskare. Intresset var stort och eleverna strömmade till både i Eskilstuna i tisdags och i Västerås i onsdags.

Henry Chu, främst känd som programledare för Hjärnkontoret, var moderator för dagen och inledde med att förklara vad innovation och forskning är. Sedan fick eleverna ta del av föreläsningar om vitt skilda ämnen. I passet om ekonomi, samhälle och kultur föreläste Mehrdad Darvishpour om hedersmord, Petra Edoff om off-shoring och Peter Ekman om relationsmarknadsföring. I passet om miljö teknik och matematik föreläste Thomas Nolte om realtidssystem, Andreas Ryve om matematik och didaktik och Emma Nehrenheim om hur förgiftat vatten kan renas från sprängämnen.

Intresset var stort och flera elever valde att gå fram efter föreläsningarna för att få veta mer av forskarna. Läs mer om Science@MDH här!

Se inslag med intervju med Peter Ekman från Östnytt och Tvärsnytt här!