Vice rektor för samverkan Helena Jerregård: "Därför samverkar vi"

Mälardalens högskola är grundad i samverkan. Vi brukar säga att det finns i vårt DNA. När högskolan grundades 1977 uppfyllde den flera behov i regionen och vårt nära samarbete med både privat och offentlig sektor utvecklades snabbt. Idag är samverkan en integrerad och självklar del i vår utbildning och forskning.

Vice rektor Helena Jerregård

Vi samverkar för att våra studenter ska vara ännu mer anställningsbara efter sin examen

Genom den nära kopplingen till arbetsgivare får våra studenter värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under sin utbildning. Vi vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med företag och offentlig sektor. På så sätt erbjuder vi en högkvalitativ, behovsstyrd och dagsaktuell utbildning med nya perspektiv. När man gör saker tillsammans på det sättet blir entreprenörsandan och kreativiteten ännu större.

Vi samverkar för att våra medarbetare ska ha tillgång till ett livslångt lärande

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och genom våra nära kontakter med omvärlden erbjuder vi en arbetsplats full av nyfikenhet och kunskap. Genom att samverka med det omgivande samhället får våra medarbetare värdefulla kontakter, nya perspektiv och möjligheter. Våra medarbetare har ett samhällsengagemang och genom kontakterna med omvärlden stärks och utvecklas det engagemanget.

Vi samverkar för att vår omvärld ska få tillgång till ny kunskap, nya perspektiv och nya metoder

Som lärosäte är vårt uppdrag och ständiga önskan att utveckla ny kunskap och att sprida den till vår omvärld. Vi bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling och vi ser till att forskningsbaserad kunskap finns med i samhällsdebatten. Tillsammans med våra vänner utanför högskolans väggar identifierar vi samhällsutmaningar och hittar lösningar. Vi omvandlar våra forskningsresultat till konkret nytta som kommer samhället till gagn.

Vi samverkar genomtänkt, långsiktigt och med nyfikenhet

Sättet vi samverkar på ska vara enkelt och smidigt för alla parter. Det handlar om en dynamisk och nära relation som bygger på förtroende, ömsesidighet och god kommunikation. Det är också viktigt för oss att samtliga parter vinner på samarbetet. Det är samproduktion på riktigt.