Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Inom projektet LevelUp erbjuder MDH ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Programmet riktar sig till yrkesverksamma från projektdeltagande industriföretag.

Kompetensutveckling med LevelUp

Kompetensutveckling med LevelUp

LevelUp är ett fortbildningsprogram på Mälardalens högskola, som riktar sig till regionala industriföretag.

LevelUp är ett fortbildningsprogram på Mälardalens högskola, som riktar sig till regionala industriföretag.


LevelUp är ett unikt fortbildningsprogram med fokus på automation, artificiell intelligens och digitalisering. Programmet riktar sig till yrkesverksamma i tillverkningsindustrin, i syfte att i spåren av coronakrisen kompetensutveckla personal och därigenom stärka konkurrenskraften i svensk industri.

LevelUp riktar sig till yrkesverksamma i tillverkningsindustrin. I ett ettårigt program, kompetensutvecklas personal, på hel eller deltid, genom kurser på avancerad nivå i syfte att hållbart stärka svensk tillverkningsindustri som påverkas av coronakrisen. Varje deltagare har en individanpassad utbildningsplan och en akademisk coach.

Projektet riktar sig till industriföretag med tillverkning i Mälardalen. Projektet finansieras av KK-stiftelsen.


Kontakt

Universitetslektor Produkt och Processutveckling

Antti Salonen

016-15 36 06

antti.salonen@mdh.se

Professor /Avdelningschef

Markus Bohlin

016-15 32 95

markus.bohlin@mdh.se

Till toppen