Text

Inom projektet LevelUp erbjuder MDH ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Programmet riktar sig till yrkesverksamma från projektdeltagande industriföretag.

Kompetensutveckling med LevelUp

Kompetensutveckling med LevelUp

LevelUp är ett utbildningsprogram på Mälardalens högskola, för yrkesverksamma inom deltagande industrföretag.

LevelUp är ett utbildningsprogram på Mälardalens högskola, för yrkesverksamma inom deltagande industrföretag.


Inom projektet LevelUp erbjuder MDH ett unikt och högaktuellt utbildningsprogram med fokus på automation, industriell artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Programmet riktar sig till yrkesverksamma från projektdeltagande industriföretag, i syfte att kompetensutveckla personal och stärka svensk tillverkningsindustri som påverkats av coronakrisen.


Utbildningsprogrammet LevelUp riktar sig till deltagare från ett antal företag inom tillverkningsindustrin i Mälardalen. Syftet är att kompetensutveckla personal genom kurser på avancerad nivå inom ett ettårigt program på Mälardalens högskola, och på så sätt stärka svensk tillverkningsindustri som påverkats av coronakrisen. Deltagarna tilldelas en individuell handledare samt en verksamhetsanpassad utbildningsplan.

Projektdeltagande företag är ABB, AlfaLaval, Assa Abloy, Bombardier, GKN, Kanthal och Volvo Construction Equipment med stöd från Eskilstuna kommun och Västerås stad. Projektet finansieras av KK-stiftelsen.


Kontakt

Universitetslektor Produkt och Processutveckling

Antti Salonen

+4616153606

antti.salonen@mdh.se

Professor

Markus Bohlin

markus.bohlin@mdh.se