Mälardalen university logotype print
Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Kompetensutveckling med KIT

Inom KIT-projektet, Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion, erbjuder MDH tillsammans med Linnéuniversitet, Högskolan Väst och Örebro universitet spjutspetskurser inom AI och Smart produktion för yrkesverksamma för att bidra till att utveckla industrins digitalisering.

Syftet med KIT-projektet, Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion, är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin.

Samtliga lärosäten som deltar i projektet, Mälardalens högskola, Linnéuniversitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst och Örebro universitet, har erfarenhet av att utveckla och genomföra flexibla och nätbaserade kurser i samarbete med industrin genom pågående Expertkompetensprogram via KK-stiftelsen.

Nu vill vi öka genomslaget av de separata satsningarna genom ett förstärkt samarbete mellan lärosätena och nyttja resurser mer effektivt för att nå en större målgrupp. Projektet tar därför även fram en gemensam marknadsföringsplattform för att nå yrkesverksamma i svenska företag. Även branschorganisationen Swedsoft deltar i projektet.

KIT-projektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova Länk till annan webbplats..

Lärosäten i samarbete lanserar kursplattform för yrkesverksamma

Inom ramen för det Vinnova-finansierade samarbetsprojektet KIT lanserar nu Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet en plattform för gemensam marknadsföring av högskolekurser speciellt anpassade för yrkesverksamma inom industrin.

Läs mer

Digitally-enabled Production 7.5 hp

Ges vid Mälardalens högskola, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst

Digitally-enabled Production 7.5 hp

Maskininlärning för Industri 4.0, 7.5 hp

Ges vid Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet

Maskininlärning för Industri 4.0, 7.5 hp

Introduktion till maskininlärning, 2,0 hp

Ges vid Mälardalens högskola

Introduktion till maskininlärning, 2,0 hp

Kontakt

Till toppen