I februari 2019 (Västerås)

Exjobbs- och uppdragsdagen (läsårets sista) genomförs i Västerås i "light-format" i samband med den årliga arbetsmarknadsmässan Högvarv. Datum ännu ej fastställt. Ett exjobb (eller examensarbete som är det mer formella namnet) är antingen ett uppdrag eller en uppsats med vetenskaplig koppling. Innan studenten kan påbörja arbetet måste han/hon ha fått klartecken från sin akademi på MDH.

Exjobbsdagen "lightformat" genomförs i samband med rekryteringsmässan Högvarv som pågår hela dagen, och som arrangeras av Studentkåren på MDH. 

Läs mer om Högvarv längre ner på sidan. 

Mejla karriartorget@mdh.se om du har exjobb och inte deltar i Högvarv. Det finns andra vägar att nå studenterna än att delta under Högvarv. (Vi ringer upp om du skickar ditt namn och telefonnummer.)

På några av MDH:s utbildningar finns engelsktalande studenter. Exempel på tidigare/tänkbara examensarbete eller uppsats inom de olika områdena hittar du i bilagan "Exempel på tidigare uppdrag".

Information om examensarbeten/exjobb till externa handledare och exempel på tidigare exjobb hittar du i de olika dokumenten nedan eller i "puffen" till höger

  1. Exjobbs- och uppsatsinformation till externa handledare (pdf 207 kB)
  2. Exempellistan över tidigare exjobb (pdf 95 kB)

 

Om Högvarv 

Arbetsmarknadsmässan  Högvarv  arrangeras av Studentkåren på MDH årligen. Deltagande i Högvarv är inte kostnadsfritt. Evenemanget har ett syfte – att föra studenter, arbetsgivare och högskola samman. Under heldagen söker deltagande utställare bland annat arbetskraft, sommarjobbare eller studenter för ex-jobb. 

Varför har vårterminens exjobbsdag införlivats med Högvarv? Det har varit ett önskemål från flera externa deltagare men också studenter, att Högvarv och vårens exjobbsdag borde samordnas för att inte konkurrera med varandra. Uppdragsgivare har också påtalat att man inte har möjlighet att avsätta tid till två likartade aktiviteter på MDH i februari.

 

Exjobbsperioder

Perioder som normalt gäller för examensarbeten och examensuppdrag är:

  • Januari-juni: Civilingenjörsutbildning och masterutbildning, samt flygingenjörsutbildning

  • April-juni: Högskoleingenjörsutbildning och kandidatutbildning. Magisterutbildningar i företagsekonomi. 

Undantag kan finnas.