24 oktober, 2019 (Eskilstuna)

Läsårets andra exjobbs- och uppdragsdag genomförs i samarbete med MITC i Eskilstuna med den traditionella "Få jobbet på en räkmacka". Dagen omfattar utbildningar inom produktionsteknik, logistik, produktdesign, innovation och informationsdesign. Ett exjobb (eller examensarbete som är det mer formella namnet) är antingen ett uppdrag eller en uppsats med vetenskaplig koppling. Innan studenten kan påbörja arbetet måste han/hon ha fått klartecken från sin akademi på MDH. Information, mallar och lathundar kommer du att hitta nedan eller i "puffen" till höger efter sommaren. För sista anmälningsdag se nedan.

Notera att viss information är preliminär och att vissa uppgifter kan tillkomma!

 

Datum och tid:

24 oktober, 2019

14.30-17.30 med möjlighet till förlängt mingel efteråt. Studenterna kommer 15.00. (Utställarplatser tillgängliga från 13.15.)

Plats: 

Mälardalens högskola, Verktyget plan 2, Smedjegatan 37. 

Muntliga uppdragspresentationer ges i Filharmonin efter fastställt schema, och utställarplatser ligger på angränsande allmänna ytor utanför dessa salar (preliminär uppgift).

På exjobbsdagen får du möjlighet att söka efter studenter till ditt uppdrag och får träffa handledare från Mälardalens högskola. Studenterna uppmanas också inför dagen att söka efter tänkbara uppdragsgivare eller berätta vad han/hon själv kan "erbjuda". I vissa fall behöver studenten kanske enbart hitta en potentiell plats för att genomföra en studie. 

 

Anmälan

Anmälningssida kommer du att hitta härifrån från slutet av augusti.

Sista anmälningsdag för uppdragsgivare som önskar göra muntliga kortpresentationer är 10 oktober. För uppdragsgivare som vill försäkra sig om att få den traditionella räkmackan men som enbart önskar delta på utställarplats måste anmälan ha inkommit den 14 oktober. Efter det kan anmälningar tas emot i mån av plats.

 

Mer information och upplägg

Några av utbildningarna tillåter att examensarbete utförs på engelska, de flesta görs dock på svenska inom dessa ämnesområden. Exempel på examensarbete eller uppsatser inom olika utbildnings- och ämnesområden hittar du i bilagan "Exempel på tidigare uppdrag". 

Deltagande uppdragsgivare får en anvisad utställningsplats i anslutning till den föreläsningssal som nyttjas under exjobbsdagen. De som önskar erbjuds möjlighet att ge korta muntliga presentationer över sina uppdrag efter ett fastställt schema under eftermiddagen. Om presentationsverktyg/powerpoint ska användas tar du antingen med presentationen på ett usb eller så skickas den in till karriartorget@mdh.se senast 21 oktober, kl. 10.00. Mer info om de muntliga presentationerna kommer du att hitta i dokumentet "Tips/anvisning till muntlig presentation". 

Så snart anmälningstiden gått ut kommer detaljinformation att skickas ut med mejl till anmälda uppdragsgivare. 

Kontakta gärna karriartorget@mdh.se om du vill veta mer om dagen. 

 

Information du kan behöva hittar du i de olika dokumenten  

 1. Exjobbs- och uppsatsinformation till externa handledare 
 2. Ämneslista med exempel på exjobb
 3.  
 4.  
 5.  
 6. Här kommer du att hitta anvisningar till anmälan
 7. Här kommer du att hitta tips och anvisningar till muntlig kortpresentation

Nästa exjobbsdag och MDHs exjobbsperioder

Nästa exjobbsdag är i samband med arbetsmarknadsmässan Högvarv i februari i Västerås.

 

Perioder som normalt gäller för examensarbeten och -uppdrag är:

 • Januari-juni: Civilingenjörsutbildning och masterutbildning samt flygingenjörsutbildning
   
 • April-juni: Högskoleingenjörsutbildning och kandidatutbildning