17 oktober, 2019 (Västerås)

Exjobbs- och uppdragsdagen (läsårets första) genomförs i Västerås för utbildningar i teknik, tillämpad matematik, företagsekonomi och beteendevetenskap. Ett exjobb (eller examensarbete som är det mer formella namnet) är antingen ett uppdrag eller en uppsats med vetenskaplig koppling. Innan studenten kan påbörja arbetet måste han/hon ha fått klartecken från sin akademi på MDH.

Information, mallar och lathundar hittar du nedan eller i "puffen" till höger. För sista anmälningsdag se nedan.

Notera att viss information är preliminär och att vissa uppgifter kan tillkomma!

Tid:

17 oktober, kl. 13.15-16.00. Studenterna kommer 14.00. Tillgång till utställarplats från 12.30

Mellan 13.15 och 13.45 informerar MDH om vad exjobb och handledarskap innebär, och det är önskvärt att så många uppdragsgivare som möjligt deltar. Då kan ni också passa på att ställa eventuella frågor till till MDH. 

Plats: 

Mälardalens högskola, Hus U plan 1.

Muntliga uppdragspresentationer ges i Gamma och Lambda (preliminär uppgift) efter fastställt schema, och utställarplatser ligger på angränsande allmänna ytor utanför dessa salar. Lokalen Kappa utgör kapprum och fikarum.

På exjobbsdagen får du möjlighet att söka efter studenter till ditt uppdrag och får träffa handledare från Mälardalens högskola. Under dagen kan också studenterna själva söka efter tänkbara uppdragsgivare eller berätta vad han/hon själv kan "erbjuda". I vissa fall behöver studenten kanske enbart hitta en potentiell plats för att genomföra en studie till uppsatsskrivande. 

 

Anmälan

Anmälan kommer att kunna göras härifrån från mitten av augusti. Senast 1 oktober vill vi ha din anmälan om du vill ta chansen att ge muntliga presentationer över dina uppdrag. 

Vill du bara ha en utställarplats kan du anmäla dig till och med den 7 oktober förutsatt att platser finns kvar.

 

Mer information om dagen

Några utbildningar inom teknik, tillämpad matematik och företagsekonomi har engelsktalande studenter. Främst gäller det utbildning på magister- eller masternivå. Exempel på vad studenter tidigare gjort som examensarbete eller uppsats inom de olika områdena hittar du i bilagan "Exempel på tidigare uppdrag". I den framgår också om arbetet endast kan utföras på engelska. I de fall uppdragsgivaren kan tänka sig uppdrag utförda på engelska ska muntliga presentatoner ges på engelska.

Deltagande uppdragsgivare kommer att få en anvisad utställningsplats i anslutning till de föreläsningssalar som nyttjas under exjobbsdagen. De som önskar erbjuds möjlighet att ge muntliga presentationer av sina uppdrag efter ett fastställt schema under eftermiddagen. Notera särskilt att presentationerna ska handla om de uppdrag ni har att erbjuda, och att de kommer att ligga i ämneskluster! Om presentationsverktyg/powerpoint ska användas måste presentationen skickas in till karriartorget@mdh.se senast 11 oktober, kl. 10.00. Mer info om de muntliga presentationerna kommer du att hitta i dokumentet "Mall/anvisning till muntlig presentation". 

Så snart anmälningstiden gått ut kommer mer detaljerad information att skickas ut med mejl till anmälda uppdragsgivare. 

Kontakta gärna karriartorget@mdh.se om du vill veta mer om dagen. 

 

Exjobbs-/uppdragsdagen omfattar följande områden (OBS! Flera kan tillkomma.)

Beteendevetenskap med inriktning

 • psykologi
 • sociologi
 • pedagogik

 

Företagsekonomi med inriktning

 • marknadsföring
 • management/organisation
 • redovisning och ekonomistyrning

 

Tillämpad matematik med inriktning

 • Teknisk matematik (Engineering Mathematics)

samt

Teknik med inriktningarna

 • byggnadsteknik
 • computer science (datavetenskap)
 • embedded systems (inbyggda system)
 • energiteknik
 • industriell ekonomi
 • networks (nätverksteknik)
 • process- och resursoptimering
 • robotics (robotik)
 • software engineering (programvaruteknik)

 

Information du kan behöva hittar du i de olika dokumenten:  

 1. Exjobbs- och uppsatsinformation till externa handledare 
 2. Ämneslista med exempel på exjobb
 3. Hjälp till webbanmälan kommer att finnas här
 4. Tips och anvisningar till muntlig presentation kommer att finnas här

Nästa exjobbsdag och MDHs exjobbsperioder

Nästa exjobbsdag är den 24 oktober 2019 i Eskilstuna. 

Perioder som normalt gäller för examensarbeten och examensuppdrag är:

 • Januari-juni: Civilingenjörsutbildning och masterutbildning, samt flygingenjörsutbildning

 • April-juni: Högskoleingenjörsutbildning och kandidatutbildning. Magisterutbildningar i företagsekonomi. 

Undantag kan finnas.