Exjobbsdagar

Vid slutet av sin utbildning ska alla studenter genomföra ett självständigt arbete, ett så kallat examensarbete eller som det ofta kallas, ett exjobb. Exjobbet kan antingen vara ett uppdrag som ska utföras, eller att studenten ska skriva en uppsats. Under Exjobbsdagarna får du tillfälle att personligen knyta kontakter och träffa studenter med rätt kompetens. Det är ett gyllene tillfälle att presentera dig själv och vad du och ditt företag eller din organisation skulle vilja få hjälp med.

 

Så fungerar Exjobbsdagarna

Exjobbsdagarna riktar sig till alla arbetsgivare inom privat eller offentlig sektor som vill hitta eller veta mer om vad studenter kan genomföra som examensarbete. På exjobbsdagen får du möjlighet att söka efter studenter till ditt uppdrag och får träffa handledare från Mälardalens högskola. Varje uppdragsgivare som söker studenter till uppdrag får en mindre uppställningsyta att disponera. Om du vill får du ge en kort muntlig presentation om de uppdrag du erbjuder.

Studenterna uppmanas också inför dagen att söka efter tänkbara uppdragsgivare eller berätta vad han/hon själv kan "erbjuda". I vissa fall behöver studenten kanske enbart hitta en potentiell plats för att genomföra en studie. 

Innan en student kan påbörja arbetet måste alltid klartecken ha givits från handledare och ansvarig akademi vid MDH.

 

Planerade exjobbsdagar

Under respektive "dagsflik" publiceras kontinuerligt information om planerade exjobbsdagar, tid och plats, anmälan och exempel på hur examensarbeten (exjobb/uppsats/uppdrag) kan se ut. Här kommer du också att hitta uppgifter om vilka tillfällen som gäller för olika utbildningar och ämnen/områden. 

Exjobbs-, uppsats - och uppdragsdagar läsåret 2019/2020 (Notera att vissa uppgifter är att se som preliminära och att information läggs upp kontinuerligt.):