Karriärdagen för sjuksköterskor

Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom regioner/landsting, kommunal eller privat sektor att komma i kontakt med sjuksköterskestudenter vid MDH.
Observera att vissa uppgifter nedan är preliminära och kan komma att ändras.

Karriärdagen för sjuksköterskor anordnas våren 2020 i Västerås. Antalet utställarplatser är begränsat, varför urvalsprinciper för deltagare kan komma att tillämpas (se längre ner). 

Karriärdagen har som syfte att både vara en rekryteringsdag och en arbetsmarknadsdag för sjuksköterskestudenter. Därför inbjuds alla årskurser i både grundutbildning och specialistutbildning (inriktningarna barnmorska, distriktssköterska, anestesisjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård).

Som arbetsgivare får ni möjlighet att visa upp er, berätta om er verksamhet, var ni finns och vilka jobbmöjligheter ni kan erbjuda.

Tid: Torsdag 6 februari, 2020, kl.08.30-14.30. (Studenterna kommer kl.10.00-14.00.) 
Plats: Mälardalens högskola, hus T och U, Västerås (detaljer kommer)
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt, men all förtäring, material och resor bekostas av deltagande utställare. 

Anmälan

Anmälningssidan öppnar här så snart inbjudan gått utt.

Inbjudan skickas till den som var kontaktperson för dagen föregående år. Deltog du/ni inte 2019 men vill ha inbjudan, skicka ett mejl med ditt ärende och kontaktuppgifter till karriartorget@mdh.se. 

Studenanmälan görs via  studentsidan

För urvals- och platsfördelningsprinciper se längre ner under rubriken Urval

Upplägg

Alla årskurser/terminer sjuksköterskestudenter och specialistsköterskestudenter är inbjudna till dagen. Också MDHs sjuksköterskealumner (dvs. tidigare studenter) får en inbjudan till dagen.

Deltagare som erbjudits möjlighet att delta får en anvisad utställningsyta vid registreringen. 

Eftersom utställningsytorna är starkt begränsade kan MDH komma att begränsa antalet utställare samt antal deltagare varje aktör får delta med (se också nedan under Urval). Utställningsytan är indelad i olika zoner, och så långt det är möjligt tillämpas principen "först till kvarn", dvs. ju tidigare man anmält sig desto bättre utställarplats. 

Urval

MDH kan komma att behöva tillämpa urvalskriterier om många anmälningar inkommer. MDHs mål är att försöka få med så många aktörer som möjligt under dagen, dels för att ge studenterna en god arbetsmarknadsorientering, dels för att ge bättre "liv" till dagen och visa på de jobbmöjligheter som finns efter examen eller till sommarjobb. Det kan innebära att MDH både måste begränsa den yta varje utställare har att disponera, samt det antal deltagare man anmält till dagen.

Landsting/regioner och kommunal huvudman som hör till MDHs utbildningsområde (Sörmland och Västmanland) är garanterade plats förutsatt att anmälan gjorts i tid.

Vid behov kan följande kriterier komma att beaktas för övriga anmälda:

  • när gjordes anmälan?
  • har anmäld aktör samarbete eller avtal med MDH? (VFU-platser, branschråd, specifika avtal m m)
  • arbetsgivarens "storlek" och verksamhetsområde
  • geografiskt läge (MDHs utbildningsregion är Sörmland - Västmanland. För övriga regioner gäller "ju närmare desto större chans att komma med")
  • ger urvalet en mix och helhetsbild av olika huvudmän på marknaden (landsting - kommun - privat aktör)?