Karriärdag för lärare och förskollärare

Våren 2020 anordnas karriärdagen för blivande förskollärare och lärare i Eskilstuna. Dagen ger möjlighet för aktörer inom såväl kommunal som privat sektor att träffa studenter och berätta om sina verksamheter och karriärmöjligheter.
Observera att vissa uppgifter är preliminära och kan komma att ändras.

 

 

Inbjudan

 

Tid och plats

 

Tid:

Torsdag 5 mars, kl. 08.15-13.30 (eventuellt till 14.00)

Studenterna kommer 10.00.

Plats: Mälardalens högskola, Eskilstuna (detaljer kommer) 

 

Anmälan

Anmälningssidan är öppen mellan 1 november och 21 januari.Kontakta karriartorget@mdh.se  om du vill veta mer.

Besked om plats meddelas via e-post eller telefon. För urvals- och platsfördelningsprinciper se längre ner under rubriken Urval.  

Om du är student kan du läsa mer och hitta information om dagen här

Karriärdagens upplägg och syfte

Karriärdagen arrangeras av Karriärtorget och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). Syftet är att både vara en rekryteringsdag och en arbetsmarknadsdag för alla årskurser studenter och alla inriktningar. Arbetsgivare får möjlighet att visa upp sig, berätta om sin verksamhet, var man finns och vilka jobbmöjligheter man kan erbjuda.

Deltagare får en anvisad utställningsplats vid registreringen. 

Dagen är kostnadsfri, men förtäring, material och resor bekostar medverkande arbetsgivare själva. Mer information skickas till de utställare som fått plats när anmälningstiden löpt ut (läs också under Urval nedan).

 

Urval

Eftersom utställningsytan är begränsad kan vi inte lova att alla som anmält sig kan beredas plats. MDH kommer dock att försöka få med så många aktörer som möjligt under dagen, dels för att ge studenterna en god arbetsmarknadsorientering, dels för att ge bättre "liv" till dagen och visa på de jobbmöjligheter som finns efter examen eller till eventuella sommarjobb. Det kan innebära att MDH både måste begränsa den yta varje utställare har att disponera, samt det antal deltagare man anmält till dagen.

Vid behov kommer följande kriterier att beaktas:

  • har anmäld aktör samarbete eller avtal med MDH? (VFU-platser, branschråd, specifika avtal m m);
  • arbetsgivarens "storlek" och verksamhetsområde;
  • geografiskt läge (MDHs utbildningsregion är Sörmland - Västmanland. För övriga regioner gäller "ju närmare desto större chans att komma med");
  • ger urvalet en mix och helhetsbild av olika huvudmän på marknaden?

Utställningsytan är indelad i olika zoner och så långt det är möjligt kommer principen "först till kvarn" att tillämpas för de utställare som fått en plats, det vill säga ju tidigare anmälan inkommit desto större chans att man får en "bättre" utställarplats. Samma princip tillämpas också för eventuella sena anmälningar.