Beteendevetardagen

I mars arrangerar akademin för hälsa, vård och välfärd, i samarbete med Karriärtorget och Akademikerförbundet SSR en karriärdag för studenter som läser det beteendevetenskapliga programmet, och för arbetsgivare som vill komma i kontakt med studenter. Du kan medverka som utställare eller bara delta som gäst från arbetslivet.

Datum: 21 mars, 2019
Tid: 08.45-14.00 (preliminär tid)
Plats: Mälardalens högskola, Västerås
 
 
Ett huvudsyfte med dagen är att ge studenterna mer kunskap om de professioner som beteendevetare finns inom, vad de kan göra, och arbetsmarknaden - det vill säga var jobben finns. Under förmiddagen anordnas föreläsningar för studenter och gäster från arbetslivet, och därefter följer ett förlängt lunchmingel där studenter och arbetsgivare får chans att träffas. 
 
Under föreläsningarna berättar olika arbetslivsföreträdare om jobb och karriärmöjligheter. Under minglet får studenterna chans att ställa frågor, och företagen/de offentliga företrädarna chans att berätta om arbetsplatsen och visa eventuella rekryteringsbehov, till exempel i form av sommarvikariat, extraarbete och fasta anställningar.

Anmälan - gäst från arbetslivet

Som tidigare år kan du boka eget bord på utställarytan vid lunchminglet. Iså fall markerar du det i anmälan. (Antalet platser är begränsat varför vi kan komma att behöva begränsa antalet deltagare från varje arbetsplats.) Vi behöver också olika beteendevetarrepresentanter från arbetslivet som berättar kort om sitt yrke och arbetsdag. Är du intresserad eller vill veta mer om det kan du markera det i anmälan.

Om du är student anmäler du dig istället via studentsidan beteendevetardagen .

Läs mer om MDHs beteendevetarutbildningar