Karriär- och arbetsmarknadsdagar

MDHs karriär- eller programdagar ska erbjuda både studenter och arbetsgivare en möjlighet att mötas. De ska bland annat ge studenterna arbetsmarknadskunskap och vägar att hitta jobb, men de ska också ge arbetsgivare möjlighet att visa upp sig och rekrytera framtida medarbetare.

En karriär- eller programdag anordnas i samarbete mellan Karriärtorget på MDH och den akademi som ansvarar för det specifika utbildningsprogram dagen riktar sig till. Det innebär att dagarnas utformning kan se lite olika ut. Dagarna har dock alltid det här gemensamt:

  • de ska ge studenterna arbetsmarknadskunskap (olika branscher, arbetsgivare - privata och/eller offentliga m m)
  • de ska ge arbetsgivare möjlighet att visa upp sig och komma i kontakt med studenter
  • de ska underlätta rekrytering
  • deltagande ska vara kostnadsfritt
  • alla årskurser på utbildningsprogrammen ska ges möjlighet att delta

De karriär- och programdagar som planeras för 2020 är:

 

Högvarv 

Utöver högskolans kostnadsfria karriärdagar arrangerar Mälardalens högskolas studentkår varje år arbetsmarknadsmässan Högvarv   För information och uppgift om Högvarvs deltagaravgifter, upplägg med mera hänvisas till Högvarvs egen hemsida.