Text

Stöd MDH


Stöd MDH

MDH är ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan. Tillsammans med offentlig sektor och näringsliv bidrar högskolan genom utbildning och forskning till att samhället utvecklas. Men ditt stöd behövs. Kontakta MDH om du vill veta mer.

Tillsammans med några av Sveriges största företag, som ABB och Volvo, bedrivs forskning som bidrar till att samhället utvecklas både nationellt och internationellt. Tack vare ett nära samarbete med till exempel kommunerna och regionerna i Sörmland och Västmanland och Sparbanken Rekarne tar högskolan ett gemensamt ansvar för att skapa värde och nytta för samhället.

MDH har en viktig roll i att stödja näringsliv och offentlig sektor genom att se till att framtidens arbetskraft utbildas och att utveckla forskning som gör skillnad för svensk industri, samhälle och människor. MDH bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre.

Inom MDH finns flera starka forskningsområden som är direkt avgörande för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Nu vill högskolan intensifiera arbetet och utveckla forskningen. Men ditt engagemang är viktigt och ditt stöd behövs - tillsammans stärker vi vår region.

 

Vill du stödja MDH på något sätt?

 

Fundraiser

Charlotta Svebéus

+4621103120

charlotta.svebeus@mdh.se

Eventsamordnare

Malin Wahlby

+4621101504

malin.wahlby@mdh.se

Vill du samverka direkt med en särskild akademi?

Kontakta samverkanssamordnare på respektive akademi.

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Åsa Snöljung
asa.snoljung@mdh.se
021-10 73 26

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Thomas Wahl
thomas.wahl@mdh.se
021-15 17 66

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Tor Nisson
tor.nilsson@mdh.se
016-15 34 19

Akademin för innovation, design och teknik
Mona Tjernberg
mona.tjernberg@mdh.se
016-15 51 88