Framgångsfaktorer

Affärsutvecklingsprogrammet Tillväxtmotorn har pågått sedan 2011. Efter första året hade 30 procent av de deltagande företagen inlett samarbete med högskolan. Efter tre år har denna siffra fördubblats. Att också 95 procent av företagen uppger att de har förbättrat sin affärsstrategi talar sitt tydliga språk – Tillväxtmotorn föder framgång.

 

Fyra framgångsfaktorer som leder till tillväxt: 

  • Tillit i grupp över tid – du möter samma konstellation av människor i grupp under det 13 månader långa programmet. Det skapar tillit och förtroende i gruppen och gör att deltagarna växer tillsammans. 
     
  • Sekretess – alla som deltar i programmet har sekretess. Det gör att utmaningar och frågeställningar som diskuteras i stannar i gruppen, något som skapar trygghet.
     
  • Mixen – Programmet innehåller såväl teorier och konkreta verktyg som kompetens- och erfarenhetsutbyte. Det bäddar för en bra mix där du och övriga i gruppen får chans att både testa och diskutera.
     
  • Metoden Action by learning – Vi lär mer av det vi gör än det vi hör. I Tillväxtmotorn har du alla möjligheter att snabbt testa och få feedback på affärsutvecklingsprogrammets alla delar. Ta in – testa på – få feedback – justera!