Aktiviteter - SMF-dagen

MDH driver varje år mängder av samarbetsprojekt tillsammans med företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Många av projekten riktar sig till små- och medelstora företag (SMF). Några gånger per år arrangerar vi därför SMF-dagen där vi berättar mer om dessa satsningar och visar på goda exempel.

Varför?

För stora bolag är det självklart att ha en kontinuerlig dialog med högskolor och universitet både för att säkra kompetensförsörjningen i företagen men också för att dra nytta av nya kunskaper som kan bidra till företagets utveckling av nya produkter, tjänster och marknader.

För mindre företag är det kanske inte lika självklart att ”knacka” på dörren till den akademiska världen. Det vill Mälardalens högskola ändra på!

De framtida jobben finns hos SMF-företag

Små och medelstora företag är en viktig strategisk målgrupp för högskolan. Av Sveriges drygt 900 000 företag är cirka 90 procent småföretag. Det betyder att för många av högskolans studenter finns framtiden hos de mindre företagen. Högskolan kan genom att få studenter att utföra olika uppdrag i företagen bidra till företagens utveckling och samtidigt odla personliga relationer som på sikt kan leda till jobb!

Målet med SMF-dagen

Målet med SMF-dagen är att bjuda in små och medelstora företag i regionen för att visa på värdet och nyttan av att ha en högskola i närheten.