Smart filter löser stort miljöproblem

Idag rinner tusentals liter med olja och tungmetaller ut i städernas dagvattenbrunnar i sällskap med regn- och smältvatten från vägar, parkeringsplatser och andra ytor. Företaget Flexiclean har tillsammans med Mälardalens högskola utvecklat en produkt som kan lösa problemet.

Varje stad har omkring 10 000 brunnar

Många av landets kommuner behöver ta tag i problem kring sin rening av dagvattnen, både i befintliga brunnar och vid nyexploateringar.
De flesta större städer har omkring 10 000 brunnar och många är i akut behov av rening. Behovet är alltså stort och på marknaden kommer nu produkter som kan lösa miljöproblemen.

Peder Eneroth, VD, har sin affärsidé kristallklar. Företaget tillverkar filterkassetter till dagvattenbrunnar, en produkt som blivit mycket uppmärksammad och fått flera fina miljöpris.
- Själva kassetten är enkel att tillverka, däremot har filtrets innehåll krav på kunskapsintensiv kompetens.

- Jag är själv entreprenör och kan driva företag, men för att ta fram och lansera en bra produkt behövs oftast flera olika sorters kompetenser, menar Peder Eneroth.

Forskaren Emma Nehrenheim hjälper företaget

I sökandet efter kunskap kring rening kom de för fem år sedan i kontakt med Mälardalens högskola.
- Vi inledde vårt samarbete med Mälardalens högskola för omkring fem år sedan och det har resulterat i den produkt vi säljer idag.

Företags kontakt på Mälardalens högskola är Emma Nehrenheim, forskare i energi- och miljöteknik. Tillsammans med företaget har Emma diskuterat, testat och utvärderat vilket filterinnehåll som fungerar bäst.
- Emma har verkligen stöttat oss med all sin kunskap i filtreringsteknik. Hon har testat många olika blandningar och är inte rädd att tänka i nya banor, berättar Peder Eneroth.

Bark är ett filterinnehåll som har visat sig fungera bra. Tillsammans har de testat bark från många olika träd samt andra naturprodukter för att fastställa vilket innehåll som fungerar bäst.

- Emma har också provat att använda såväl snäckskal som restprodukter från regional industri i jakten på att nå riktigt bra resultat i konsten att rena vatten från tungmetaller.

Samverkansprojektet CLEAN

Företaget Flexiclean ingår också i högskolans samverkansprojekt CLEAN. Här ingår ett 60-tal medlemsföretag inriktade på mark- och vattenrening, klimatvänligt byggande, återvinning och förnybar energi. Cleanprojektet fokuserar på forskningsrelaterad produkt- och teknikutveckling för att finna gemensamma lösningar på dagens och framtidens miljöproblem.

Cleans webbplats

Flexicleans webbplats