Samhällskontraktet

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola en nära samverkan kring forskning och utveckling. Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande samverkansavtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.

Konferens: Inkludera Mera 2019

 

Årets konferens tar ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. FN lyfter fram psykisk ohälsa som en av våra mest omfattande och komplexa samhällsutmaningar. Psykisk ohälsa slår hårt mot individer såväl som mot arbetsgivare. För att hantera utmaningen krävs att vi bygger kunskap, tänker nytt och agerar tillsammans.

På plats finns bland annat ledande politiker, företagsledare, representanter från civilsamhället, framstående forskare och offentliga aktörer.

Läs mer om konferensen

Vi kommer inspireras av goda exempel och framgångsrika initiativ samt ges verktyg för hur vi kan arbeta för att främja hälsa och välbefinnande. Vi kommer att få ta del av spännande forskning på området och få lyssna till ledande röster från såväl det offentliga och näringslivet för hur de vill hantera den här utmaningen. 

Konferens: Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter

Samhällskontraktet bjuder in till en halvdagskonferens i samband med release av antologin Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter- integration, inkludering och jämställdhet.

  • 25 september, klockan 09.00-12.00
  • Aula Collegium, Mälardalens högskola, Drottninggatan 12, Eskilstuna.

Se fullständigt program och anmäl dig här (pdf 347 kB)

Charlotte Williams, gästprofessor till Alva Myrdals minne, besöker MDH

Charlotte Williams är ny gästprofessor för professuren till Alva Myrdals minne 2019. I oktober kommer hon till MDH för att hålla offentliga föreläsningar, delta i seminarier och medverka i ett samhällsprojekt.

Program

  • Högre seminarium den 7 oktober kl. 13.15 – 16.00 i Eskilstuna som kommer att handla om intersektionalitet, migration och samhällsförändring (presenterar vid seminariet gör Charlotte Williams och Mehrdad Darvishpour). 
  • Öppen föreläsning 8 oktober kl. 9.15 – 12.00 i Västerås, sal: Alfa: Titel: Superdiversity- implications for practice with migrant minority communities.
  • Öppen föreläsning 9 oktober kl. 9.15 – 12.00 i Eskilstuna, sal: Aula Collegium.Titel: som ovan.
Charlotte Williams är professor i socialt arbete vid RMIT i Melbourne i Australien och fokuserar på områden som migration, samhällsförändring och minoriteter.

Karriärdag för lärare och förskollärare 

Drygt hundratalet besökare var anmälda till karriärdagen för lärare och förskollärare den 7 mars, men många fler passade på att ta en runda bland utställarna. Studenterna kände arbetsgivarna på pulsen angående löneläge, förmåner och vad olika orter har att erbjuda när det gäller bostad och fritid.

Mer bilder och info från evenemanget kommer.

Se SVT:s nyhetsinslag från karriärdagen

 

 

Inspiration kring innovation, utveckling och forskning

 

Den 25 april bjuder Region Västmanland in till inspirationsdag. Tanken är att starta upp en årligen återkommande dag kring innovation, utveckling och forskning. Samhällskontraktets processledare Emma Mossberg inleder dagen som fortsätter med utställning och en mängd intressanta miniföreläsningar. Evenemanget hålls i Ljushallen, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Här hittar du programmet (pptx 1,6 MB)

Seminarium: Sätt punkt för människohandeln i Sverige

Frälsningsarmén Eskilstuna i samverkan med Region Sörmland och Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MDH, bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om hur Sverige ska kunna bli ett land fritt från människohandel.

Föreläsning: Anhörigas roll i vård och omsorg

Region Västmanland i samarbete med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd bjuder in till en föreläsning om anhörigas roll i vård och omsorg. Anmäl dig senast 16/5.

Ny ordförande i Samhällskontraktet

Helene Öhrling, stadsdirektör i Västerås, tillträder den 6 februari som ordförande i Samhällskontraktet. Ny styrelseledamot blir Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna. Båda är nytillträdda på sina poster efter Bo Dahllöf och Pär Eriksson.
Som ny ordförande, vad vill du att arbetet i Samhällskontraktet ska leda till?
Min förhoppning är att verksamheten bidrar till en utveckling av kvalitén i välfärdsuppdraget. Att förståelsen för våra olika uppdrag ökar, men även att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks och synliggörs.
Varför är Samhällskontraktet viktigt? 
Genom att organisationerna i Samhällskontraktet samverkar ökar vi kvalitén i välfärdsuppdrag, utbildning och forskning. Det i sin tur leder till att skapa hållbara relationer och förbättra kommunikationen mellan aktörerna inom Samhällskontraktet. Målet är att med gemensamma krafter stärka vår region.