Nära samverkan kring forskning och utveckling för regionens bästa

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och MDH en nära samverkan kring forskning och utveckling.

Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande avtalen i Sverige när det gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Det var 2009 som MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad skrev under ett avtal tillsammans för en mer fördjupad samverkan. I juni 2014 anslöt sig Landstinget Sörmland och Region Västmanland till avtalet. 

Samhällskontraktets vision och övergripande mål

Samhällskontraktets vision är: "I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt". De övergripande målen är:

  1. Höja kompetensnivån i regionen
  2. Stärka forskning och utbildning vid MDH
  3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor
  4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor

Klicka på filmen och lär dig mer om Samhällskontraktet på 42 sekunder.