Styrelsen

Samhällskontraktet leds av en styrelse med åtta ledamöter.
Styrelsen utser själv sin ordförande.

Styrelsen har i uppdrag att upprätta övergripande visioner och mål, förankra dessa i respektive organisation, samt se till att Samhällskontraktets mål uppfylls. Styrelsen beslutar om prioriterade områden och sätter upp ramarna för de olika verksamhetsområdena.

Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs och att budgetramarna hålls. Styrelsen ska aktivt arbeta för att rekrytera nya samverkansparter till Samhällskontraktet.

Ledamöter

  • Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad (ordförande)
  • Marita Skog, utvecklingsdirektör Eskilstuna kommun 
  • Tommy Malm, kommundirektör Eskilstuna kommun
  • Karin Hjärpe, direktör för hållbar utveckling Västerås stad
  • Paul Pettersson, rektor Mälardalens högskola
  • Anne Söderlund, professor Mälardalens högskola
  • Anders Åhlund, regiondirektör Region Västmanland
  • Petri Olivius, FoU-chef Region Sörmland