Styrelsen

Samhällskontraktet leds av en styrelse med åtta ledamöter. Styrelsen utser själv sin ordförande.

Styrelsen har i uppdrag att upprätta övergripande visioner och mål, förankra dessa i respektive organisation, samt se till att Samhällskontraktets mål uppfylls. Styrelsen beslutar om prioriterade områden och sätter upp ramarna för de olika verksamhetsområdena.

Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen följs och att budgetramarna hålls. Styrelsen ska aktivt arbeta för att rekrytera nya samverkansparter till Samhällskontraktet.

Ledamöter

Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna kommun (ordförande)
Marita Skog, utvecklingsdirektör Eskilstuna kommun
Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås stad
Karin Hjärpe, direktör för hållbar utveckling Västerås stad
Paul Pettersson, rektor Mälardalens högskola
Anne Söderlund, professor Mälardalens högskola
Anders Åhlund, regiondirektör Region Västmanland
Petri Olivius, FoU-chef Landstinget Sörmland