Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 

 

Samproducerad lärarutbildning

I samverkan med region Sörmland och Västmanlands skolhuvudmän vill vi bidra för att öka antalet behöriga förskollärare och lärare.

Läs mer om projektet Samproducerad lärarutbildning.

Kompetensutveckla dig!

Vi erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. 

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

English Teachers Sharing

Englisch Teachers Sharing (ETS) är ett nätverk för engelsklärare i Mälardalen med mottot "Stolt över att vara en engelsklärare".

Läs mer om nätverket.

Nyhetsbrev

Här får du löpande information om vår verksamhet samt kurser och evenemang.

Läs vårt senaste nyhetsbrev. För att prenumerera på MKL:s nyhetsbrev mejlar du till mkl@mdh.se.

Forskning

I samverkan med förskolor och skolor i regionen bedriver MKL forskning för att stärka verksamheterna.

Forskning inom MKL.

Kontakta oss

Det finns flera sätt för dig att hålla kontakt med oss inom MKL. Kontakta oss inom MKL.

 

 

Kalender

  • Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

  • Har ni nya idéer, intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet! Delta på exjobbsdagen på Mälardalens högskola i Eskilstuna och få möjlighet att träffa studenter med rätt kompetens. Dessutom får ni mer information om hur ett exjobb går till. Dagen genomförs i samarbete med MITC med den traditionella ”Få jobbet på en räkmacka”.