Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 

 

Kompetensutveckla dig!

Vi erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. 

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

Nyhetsbrev

Här får du löpande information om vår verksamhet samt kurser och evenemang.

Läs vårt senaste nyhetsbrev. För att prenumerera på MKL:s nyhetsbrev mejlar du till mkl@mdh.se.

Forskning

I samverkan med förskolor och skolor i regionen bedriver MKL forskning för att stärka verksamheterna.

Forskning inom MKL.

Kontakta oss

Det finns flera sätt för dig att hålla kontakt med oss inom MKL. Kontakta oss inom MKL.

 

 

Kalender

  • ”Nu vill jag leka i alla rum!” är en del av Normmedvetna rum som är ett treårigt forskningsprojekt som avslutas under 2019. Inom projektet har tre förskoleavdelningar byggts om för att inomhusmiljön ska främja mångsidig lek och lärande. Vi vill nu bjuda in dig som arbetar inom förskola och skola till en eftermiddag som handlar om lekmiljöer i förskolan som fungerar oberoende av genus och ålder.

  • Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

  • Inkludera Mera kommer i år att ta ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande med ett särskilt fokus på psykisk hälsa. En röd tråd genom dagen är ledarskapet och hur skapar vi förändring.

  • Har ni nya idéer, intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som ni inte har tid att testa? Låt en student göra jobbet! Delta på exjobbsdagen på Mälardalens högskola i Eskilstuna och få möjlighet att träffa studenter med rätt kompetens. Dessutom får ni mer information om hur ett exjobb går till. Dagen genomförs i samarbete med MITC med den traditionella ”Få jobbet på en räkmacka”.