Framtidens förskollärare

Projektet Framtidens förskollärare var ett samarbete mellan MDH och Eskilstuna kommun. Det möjliggjordes tack vare finansiering från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Cecilia Westerdahl och Gustaf Deticek Svensson, båda med gedigen erfarenhet från förskoleverksamheten i Eskilstuna, var projektledare.

Jämställd förskola

Knappt fyra procent alla som arbetar inom förskolan är män.
MDH och Eskilstuna kommun tog ett gemensamt krafttag för att få till en förändring genom ett projekt som fokuserade på att öka kunskapen om hur det går att rekrytera och behålla män i förskolläraryrket.

Läs mer om projektet Jämställd förskola

 

Bryt könsmönstrena!

Även MDH-forskaren Mia Heikkilä, som har specialiserat sin forskning kring genusfrågor inom förskolan, var involverad i projektet och fungerade som ett bollplank och handledare i den utbildningsplan som riktas till kommunens förskolor.

Läs mer om projektet här!
 

Cecilia vill göra skillnad – på lång sikt

Cecilia Westerdahl har lång erfarenhet som förskollärare. I början av projektet hoppades hon på att det skulle lyfta frågan om en mer jämställd förskola på alla nivåer.
– Min ambition är att politikerna ska ta till sig detta och driva frågan framåt, säger hon.

Intervju inför projektets start med projektledare Cecilia Westerdahl
 

”Ytterst handlar det om ett mer jämlikt samhälle”

Han brinner för en bättre förskola och jämställdhet. Nu ska Gustaf Deticek Svensson jobba med båda frågorna i projektet Framtidens förskola som strävar efter att få in fler män i förskoleverksamheten.  
– Samhället har inte råd att bara rekrytera från 50 procent av befolkningen, säger Gustaf Deticek Svensson.

Läs mer om vår projektledare Gustaf Deticek Svensson här!