Del 7. Organisation. Arbetsgivaransvar

En vanlig kritik som förskola och skola ofta får är att barnen inte varit tillräckligt delaktiga i utformningen av det systematiska värdegrundsarbetet. Våld och kränkningar sker ofta på platser där de vuxna inte är närvarande, så för att kunna förebygga måste de intressera sig för vad som händer när de ”vänder ryggen till”. Hur kartlägger vår förskola förekomsten av våld och kränkningar? Hur delaktiga är barnen? Hur snäva är könsnormerna? Var går gränserna för hur en pojke respektive en flicka kan/får vara och göra?

 

Tips!

Om du inte får igång den här inbäddade Prezi-presentationen - testa att använda direktlänken som du hittar till höger.