Del 6 - Rutiner och konkreta exempel

Jämställdhetsintegrering handlar ofta om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina vardagliga handlingar. Det görs dels genom att få syn på sitt normskapande men även genom att ha inarbetade rutiner. Det är en kombination av att kunna och att göra. Med relativt enkla medel går det att skapa rutiner och checklistor och på så vis få en mer jämställd verksamhet. Vilka böcker läser ni? Vem får tillsägelser? Hur placeras barnen? Används flickor som stötdämpare mellan bråkiga pojkar?

 

Tips!

Om du inte får igång den här inbäddade Prezi-presentationen - testa att använda direktlänken som du hittar till höger.