Del 4 - Mål och styrning. Läroplansmålen

Läroplansförfattarna skriver att de "De vuxna ska motverka traditionella könsmönster". Vad är det? Vilka traditionella könsmönster finns i förskolan som bör motverkas? I denna utbildningsdel så fokuserar vi på Mål, styrning och läroplansmålen. Avsnittet är uppdelat i tre delar: Jämställdhetsmålen i läroplanen, Jämställdhetsanalys och kartläggning samt Systematiskt förbättringsområde.

Tips!

Om du inte får igång den här inbäddade Prezi-presentationen - testa att använda direktlänken som du hittar till höger.