Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

Vi erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet. Du kan även kontakta oss om du vill få hjälp att skräddarsy en utbildning efter din verksamhet eller boka en föreläsare.

 

 

Förskolepersonal

Kommunförlagda kurser

På uppdrag av Skolverket kan vi erbjuda kurser förlagda till er kommun, där vi kommer till er för att utbilda personalen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information.

Utvecklingsprogram för barnskötare

Kompetensutveckling rörande förskolans uppdrag, undervisning och lärmiljöer men även erfarenhetsutbyte genom deltagarnas kompetenser.

Webbaserad utbildning: Jämställd förskola

MDH och Eskilstuna kommun har tagit fram ett webbaserat utbildningspaket ”Jämställd förskola”.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Under vårterminen 2019 ges kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som kommunförlagd utbildning i Sala kommun.

Handledarutbildning för Läslyftet och Handleda vidare

På Skolverkets uppdrag utbildar MDH handledare för Läslyftet. Detta innebär kompetensutvecklings i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare. Handleda vidare är en forsättningskurs för handledare i Läslyftet.

Rektor/förskolechef

Webbaserad utbildning: Jämställd förskola

MDH och Eskilstuna kommun har tagit fram ett webbaserat utbildningspaket ”Jämställd förskola”

Kommunförlagda kurser

På uppdrag av Skolverket kan vi erbjuda kurser förlagda till er kommun, där vi kommer till er för att utbilda personalen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information.

Skolpersonal

Svenska som andraspråk för dig som undervisar i svenska för invandrare

På uppdrag av Skolverket erbjuder MDH möjligheten för dig som arbetar som lärare inom skolan att höja kompetensen inom svenska som andraspråk som ämne.

Programmering i matematik och teknik för grundskola och gymnasiet

På uppdrag av Skolverket erbjuder MDH kostnadsfria kurser inom programmering för dig som undervisar inom matematik och teknik i grundskolan och på gymnasiet.

Kreativ processledning för studie- och yrkesvägledare

På uppdrag av Skolverket erbjuder MDH,  möjligheten att stärka sin kompetens som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Utbildningspaketet skola - arbetsliv

MDH har i uppdrag av Skolverket att genomföra Utbildningspaketet skola - arbetsliv, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner/län.

Kurser inom lärarlyftet

På uppdrag av Skolverket erbjuder vi kurser inom lärarlyftet.