Samordnare för nyanländas lärande

MDH driver, på Skolverkets uppdrag, ett regionalt nätverk för samordnarna för nyanländas lärande i Sörmland och Västmanland. Samordnarna är utsedda av kommunerna.

Samordnarna och representanter för högskolan möts vid nätverksträffar tre gånger per termin. Syftet är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbeten i arbetet med utvecklingsplaner, bistå med forskningsbaserad kunskap samt utveckla samverkan med MDH gällande utvecklingsinsatser. Nätverket har även en större regional och nationell förankring.

- Samordnarna uppskattar att få träffas och dela erfarenheter. Medan det framför allt var fokus på att organisera mottagandet av nyanlända under 2016, fokuserar huvudmännen nu mer på hur de kan höja kvaliteten på undervisningen för de nyanlända, berättar nätverksledare Annaliina Gynne.

Kontakt

Annaliina Gynne, nätverksledare

Mer information

Läs mer på Skolverkets webbplats