Lärande och Utbildning i Naturvetenskap och Teknik (LUNT)

Lärande och Utbildning i Naturvetenskap och Teknik (LUNT) är ett nätverk för alla som är intresserade av undervisning inom naturvetenskap och teknik (NT) i skolan och ämnesdidaktisk forskning.

 

Vi vill bidra till utvecklande möten mellan lärare i ungdomsskolan, lärare och forskare på högskolan, men även dess studenter, samt andra aktörer inom naturvetenskap och teknik i samhället. Tillsammans lär vi oss om och diskuterar god skolpraktik samt utvecklingsinsatser och forskning för att stärka vårt områdes ämnes- och ämnesdidaktiska kompetens.

Nätverket:

  • är tänkt att vara en mötesplats för NT-lärare och NT-didaktiker, mellan ungdomsskolan (grundskolan och gymnasieskolan), högskolan och NT-aktörer i skolvärlden.
  • är ett sätt att förmedla kontakter mellan lärare och ämnesdidaktiker som arbetar med NT och NT-didaktik i skola, högskola och det omgivande samhället.
  • håller öppna seminarier kring forskning och undervisning i NT via Adobe Connect, där både ämnesfrågor och ämnesdidaktiska frågor diskuteras.

Vill du gå med i nätverket? Det är kostnadsfritt att vara med.  Fyll i formuläret här!