Samproducerad lärarutbildning

Samproducerad lärarutbildning avser en fördjupad samverkan mellan MDH och regionens skolhuvudmän med avsikten att gemensamt arbeta för regionens kompetensförsörjning och öka antalet behöriga förskollärare och lärare.

Den fördjupade samverkan mellan MDH och regionens huvudmän sker genom ett antal gemensamma aktiviteter som till exempel verksamhetsintegrerad utbildning, anpassad kompletterande pedagogisk utbildning och möjlighet till utökad behörighet för yrkesverksamma.

Nuläge

Under våren 2019 genomfördes en kartläggning som omfattade kommunala och fristående huvudmän i region Sörmland och Västmanland. Kartläggningen gjordes i syfte att ta fram aktiviteter för att främja regionernas kompetensförsörjning och öka antalet behöriga förskollärare och lärare. Kartläggningen används för att planera utbildningsutbudet inom lärarutbildningen på MDH inför verksamhetsåret 2020/2021 och på längre sikt. 

Framöver kommer en fördjupad kartläggning att ske på individnivå inom regionerna för att se vilka aktiviteter som behövs för att kompetensstärka befintlig personal.