Om MKL

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap. Inom ramarna för MKL bedrivs samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med förskolor och skolor i Mälardalen. MKL arbetar också för att få fler att söka sig till lärarutbildningen och erbjuder kompetensutveckling till personal i förskola och skola.

 

 

Styrgrupp

I styrgruppen sitter ledamöter från MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Regionförbundet Sörmland och Region Västmanland.

Styrgrupp för MKL

Kontakta MKL

Vill du ha mer information om vad MKL erbjuder eller om du har förfrågningar, kontakta gärna någon av oss som jobbar inom MKL.

Kontakta oss

 

Verksamhetsinriktning

MKL:s styrgrupp har beslutat att arbeta långsiktigt med att genomföra samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet är att stärka forskningsbasen till lärarutbildningen och förbättra undervisningen i förskola, skola och högskola. MKL ska också arbeta med samproducerad lärarutbildning och kompetensutveckling av yrkesverksamma för att säkra kompetensförsörjningen till regionens förskolor och skolor.

 

MKL Verksamhetsplan 2019 (pdf 144 kB)

MKL:s verksamhetsplan 2018 (pdf 132 kB)

 

Organisation och finansiering

MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid MDH. Verksamheten finansieras med medel från bland annat MDH, Samhällskontraktet, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland och Skolverket.