Framtidens lärarprofession med fokus på digitalisering

Under våren 2019 kommer MKL och Samhällskontraktet att lysa ut och bevilja medel för ett fåtal storskaliga, samproducerade forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola. Det övergripande fokusområdet är digitalisering.

Vad innebär digitaliseringen för lärarprofessionen? Varför är den viktig? Mait Walderlo, projektledare vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation på Mälardalens högskola menar att Sverige har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller digitalisering. 

Regeringen anger tre fokusområden i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet,
  • Likvärdig tillgång och användning samt forskning  
  • Uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

- Vi ser att hela samhället nu, inom alla områden, genomgår en transformation som ibland liknas vid industrialiseringens påverkan på och förändringar för människors livssituation på alla plan. Skolan spelar en viktig roll i detta framtidsbygge och som regeringen skriver i sin strategi: ”Moderniseringen av Sverige börjar i skolan!”

Enligt Mait Walderlo är det därför viktigt att högskolan arbetar framtidsinriktat i utvecklingsarbetet och bidrar med både forskning, skolutveckling och lärarutbildning i samproduktion med förskolor och skolor.

- Det blir en viktig samproduktion utifrån alla deltagande parters kompetens till gemensam verksamhetsnytta.

FoU-programmets fokusområden och inriktningar

Styrgruppen för MKL tog 2018-09-11 beslut om fokusområde och inriktningar i FoU-programmet. Det övergripande fokusområdet är digitalisering. Tre inriktningar fastslogs, nämligen förskolans utmaningar, lärares ledarskap samt organisering, ledning och styrning.

För frågor, vänd er gärna till projektledare Mait Walderlo.
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Mobil: 073-662 17 12, mait.walderlo@mdh.se

Doktorand inom FoU-programmet är Simon Sjölund, licentiand, matematikämnets didaktik. simon.sjolund@mdh.se