Dags att söka FoU-programmet för framtidens lärarprofession

Nu är det dags att ansöka till FoU-programmet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola som genomförs av Samhällskontraktet inom ramen för samverkansområdet Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande, MKL. Forskningen genomförs praktiknära och utvecklingen sker i samproduktion med förskolor och skolor utifrån verksamheternas behov.

 

 

Enligt beslut 2018-09-11 av MKL:s styrgrupp är FoU-programmets övergripande fokusområde digitalisering. Området delas i sin tur upp i tre inriktningar; förskolans utmaningar, lärares ledarskap samt organisering, ledning och styrning.

I utlysningen finns många förslag och önskemål om skolutveckling och praktiknära forskning från MKL:s parter; Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland samt Region Västmanland.
 
- Underlaget i utlysningen ger en god bild av behovet av praktiknära forskning och skolutveckling på vetenskaplig grund, säger Mait Walderlo, projektledare.
 
Utlysningsmaterialet är underlag och utgångspunkt för de ansökningar som forskarna formulerar. Där finns även kontaktuppgifter till ansvariga personer i kommunernas skolor och förskolor.
 
Frågor besvaras av projektledare Mait Walderlo,
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Mobil: 073-662 17 12, e-post: mait.walderlo@mdh.se