Forskning och utveckling inom MKL

Inom MKL samverkar forskare med förskolor och skolor i regionen kring gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som både stärker forskningsbasen till lärarutbildningen och verksamheten i förskola och skola. Projekten har sin utgångspunkt i frågor och problem som förskolor och skolor fört fram.

 

 

Aktuell forskning

Fokus för vår forskning inom MKL just nu är bland annat genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, teknik i förskolan och övergångar mellan skolformer.

Ta del av de forskningsprojekt som bedrivs inom MKL just nu

Nytt FoU-program för framtidens lärare

Den 16 april 2019 beviljade MKL medel till forskningsprojekt som ska främja digitaliseringen i förskola och skola inom FoU-programmet Lärarprofessionen i framtidens förskola och skola (2018-2021).

Läs mer om FoU-programmet.

Forskningen får effekt

Att våra grundutbildningar och  uppdragsutbildningar  baseras på vår forskning är en självklarhet men forskningen leder även fram till utveckling inom flera områden. Här följer några exempel som du kan ta del av redan idag.

Nätverk

English Teachers Sharing
Nätverk för engelsklärare i Mälardalen med mottot ”Proud to be an English teacher”.

Nätverk för NT-lärare (LUNT)
Nätverk för alla som är intresserade av undervisning inom naturvetenskap och teknik (NT) i skolan och ämnesdidaktisk forskning.

Samordnare för nyanländas lärande
MDH driver, på Skolverkets uppdrag, ett regionalt nätverk för samordnarna för nyanländas lärande i Sörmland och Västmanland.

Interaktiv utbildning

Jämställd förskola - Nu bryter vi mönstret
MDH och Eskilstuna kommun har tagit fram ett webbaserat utbildningspaket.