Styrgrupp

MKL leds av en styrgrupp bestående av ledamöter från MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Regionförbundet Sörmland samt Region Västmanland. Styrgruppen formulerar MKL:s visioner och mål och ansvarar för att planera och följa upp MKL:s verksamhet.

Ledamöter

  • Ordförande Pia Lindberg, akademichef, akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid MDH
  • Ledamot Ingrid Sköldmo, förvaltningschef, Barn och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
  • Ledamot Åsa Lundkvist, direktör, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad
  • Ledamot Jeanette Källstad, utvecklingsstrateg, Region Västmanland
  • Ledamot Heidi Leppäniemi, folkhälsoplanerare, Region Sörmland
  • Ledamot Andreas Ryve, forskningsledare MDH