Cecilia vill göra skillnad – på lång sikt

Cecilia Westerdahl har lång erfarenhet som förskollärare.
Hon hoppas att projektet ska lyfta frågan om en mer jämställd förskola på alla nivåer.
– Min ambition är att politikerna ska ta till sig detta och driva frågan framåt, säger hon.

1995 tog Cecilia Westerdahl ut sin förskoleexamen. Sedan dess har hon varit verksam inom förskolan och inom annan pedagogisk verksamhet. För närvarande jobbar hon 60 procent som förskollärare och 40 procent på Mälardalens högskola. Förutom att vara projektledare för Framtidens förskollärare arbetar hon också med olika projekt inom Entreprenöriellt lärande.
– Det här kändes som en rolig utmaning så därför tackade jag ja, säger Cecilia.

Nu vill hon att projektet Framtidens förskollärare ska få en långsiktig och bestående effekt.
– Jag hoppas framförallt att det ska kunna sprida en förståelse och kunskap om hur viktigt det är med både kvinnliga och manliga förskollärare på förskolorna.Min ambition är även att politikerna ska ta till sig detta och driva frågan framåt så det blir tydliga direktiv vad det är som gäller och hur vi får fler manliga förskollärare till förskolorna, säger hon och fortsätter:
– Det är också viktigt att de som rekryterar förskollärare till förskolorna förstår vikten av en jämnare könsfördelning med en bred kompetens. En annan viktig fråga är hur vi kan få fler män att söka till förskollärarprogrammet.

Varför är det viktigt att driva ett sånt här projekt? Varför behövs dessa frågor lyftas?
– Vi vill att fler män ska söka till förskollärarprogrammet och sedan stanna inom yrket. Det är viktigt med både manliga och kvinnliga förskollärare på förskolorna så att barnen har förebilder att se upp till.  Det är viktigt att barnen tidigt ser att de kan välja vilket yrke de vill när det blir stora och då är det extra viktigt med vilka förebilder de träffar dagligen på sin förskola. Föräldrar arbetar oftast heltid viket gör att barnen tillbringar stor del av sin tid på sin förskola, säger hon.