Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 

 

Kompetensutveckla dig!

Vi erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. 

Kompetensutveckling för dig inom förskola och skola

Nyhetsbrev

Här får du löpande information om vår verksamhet samt kurser och evenemang.

Läs vårt senaste nyhetsbrev. För att prenumerera på MKL:s nyhetsbrev mejlar du till mkl@mdh.se.

Forskning

I samverkan med förskolor och skolor i regionen bedriver MKL forskning för att stärka verksamheterna.

Forskning inom MKL.

Kontakta oss

Det finns flera sätt för dig att hålla kontakt med oss inom MKL. Kontakta oss inom MKL.

 

 

Kalender