Mälardalens kompetenscentrum för lärande

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. Genom MKL samverkar högskolan med förskolor och skolor i Sörmland och Västmanland.

 

 

Trångt på karriärdag för lärare och förskollärare

 

 

Drygt hundratalet besökare var anmälda till karriärdagen för lärare och förskollärare, men många fler passade på att ta en runda bland utställarna. Studenterna kände arbetsgivarna på pulsen angående löneläge, förmåner och vad olika orter har att erbjuda när det gäller bostad och fritid.

Läs mer och se bilder från dagen

Se SVT:s nyhetsinslag från karriärdagen

 

Kompetensutveckla dig!

Vi erbjuder kurser för kompentensutveckling av personal inom förskola och skola.

Här finns vårt kursutbud.

Dela med dig!

Nätverket English Teachers Sharing söker nu efter lärare som vill dela med sig av exempel från sin undervisning.

Hälsning från nätverkets Paul Morris

Kontakt med MKL

Det finns flera sätt för dig att hålla kontakt med oss inom MKL.