Anhörigas roll i vård och omsorg

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2019-05-23
Tid: 13.15 - 16.00
Plats: Sal Kappa, MDH Västerås

Hur kan vi som vård- och omsorgspersonal stötta och ta tillvara anhörigas erfarenheter?

Region Västmanland i samarbete med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd bjuder in till föreläsning på MDH i Västerås.

Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Ju mer omfattande omsorg som anhöriga ger, desto mer påverkas livskvaliteteten till det sämre. Samtidigt tycker de flesta anhöriga att det känns bra att ge omsorg. Livskvaliteten höjs när de vet att deras närstående får god vård och omsorg av dem själva eller av andra personer som den närstående känner eller litar på.

Sjukhus-, hemsjukvårds- och primärvårdspersonal samt anhöriga till personer med kronisk sjukdom inbjuds till en halv dags föreläsning med efterföljande diskussion. Anhörigas viktiga roll står i fokus. Vi önskar er varmt välkomna till en spännande eftermiddag!

Vi bjuder på fika!

Anhörigas behov i vård- och omsorgssituationer

Maria Liljeroos, sjuksköterska, medicine doktor, medicinkliniken Mälarsjukhuset och PRIMUS.

Hur kan vård- och omsorgspersonal bäst ta tillvara anhörigas erfarenheter?

Annelie Gusdal, sjuksköterska, universitetslektor, filosofie doktor, Akademin för Hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskol

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta: mkhv@mdh.se