Kontakt och mer information

För att underlätta samverkan har ett kontaktnät byggts upp där varje organisation har utsett sina nyckelpersoner. MKHV är organiserat inom MDH och leds av en styrgrupp med ledamöter från högskolan, kommunerna, landsting och region.

De anställda med samordningsuppdrag vid MKHV har som uppdrag att underlätta samverkan mellan fem olika organisationer med skilda kulturer och organisering.
 

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta oss:

Charlotta Åkerlind, delprocessledare MKHV
E-post: charlotta.akerlind@mdh.se
Tel: 021-10 31 26

Cecilia Palm Siösteen, utredare Eskilstuna kommun
E-post: cecilia.siosteen2@eskilstuna.se
Tel: 016-710 36 67

Stefan Lundin, samordnare Västerås stad
E-post: stefan.lundin@vasteras.se

Mats Henningsson, samordnare Region Sörmland
E-post: mats.henningsson@regionsormland.se
Tel: 070-629 04 62

Jeanette Gröning Popa, kvalitet- och utvecklingssamordnare på Region Sörmland
Tel: 0155-24 54 42

Jonas Lostelius, samordnare Region Västmanland
E-post: jonas.lostelius@ltv.se
Tel: 021-17 52 50