Doktorandprojekt med MKHV-anknytning

På akademin för hälsa vård och välfärd pågår olika doktorandprojekt som har anknytning till MKHV:s verksamhetsområde. Denna sida hänvisar till tre av dessa projekt som doktoranderna Matilda Fredriksson, Charlotta Åkerlind och Rose-Marie Johansson-Pajal arbetar med.

Att leva med försörjningsstöd: Unga människors berättelser och andras konstruktioner av dem som ett

Det övergripande målet med avhandlingsprojektet är att utifrån en socialpsykologisk kvalitativ ansats ge en fördjupad kunskap om hur unga människor som lever med försörjningsstöd berättar om sin livssituation, samt om vilka möjligheter och hinder som finns för att de ska kunna komma närmare arbetsmarknaden.

Information och kommunikationsteknik i äldre och deras anhörigas dagliga liv

Syftet med projektet är att undersöka om och hur olika IKT-redskap påverkar det dagliga livet, med fokus på självupplevd hälsa, kommunikation, livskvalitet samt trygghet och säkerhet, för äldre användare och deras anhöriga inom hemtjänsten.

Sjuksköterskors roll i den äldre patientens läkemedelsbehandling

Resultatet i studien kommer att ligga till grund för vidareutveckling av datorstödet för att möjliggöra sjuksköterskors aktiva medverkan i läkemedelsövervakning och därmed bidra till säkrare läkemedelsbehandling.