Forskning och utveckling inom MKHV

MKHV bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet i skärningspunkten mellan MKHV-parternas verksamheter med inriktning utvecklingsinriktat lärande. Vill du veta mer? Kontakta samordnare Charlotta Åkerlind, MDH, på telefon 021-10 31 26 eller e-post mkhv@mdh.se

mkhv@mdh.se

 

FoU-medel till samverkansprojekt

Under förutsättning att Samhällskontraktets styrelse beviljar MKHV:s budget för 2019 och 2020 utlyser MKHV FoU-medel för 2019 och 2020. Medel kommer att tilldelas minst två FoU projekt och utlysningen omfattar totalt cirka 4 600 000 kr.

Läs mer om utlysningen och hur du gör en ansökan

 

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt

Just nu forskar MKHV bland annat om hjälpmedel och välfärdsteknik, intensiv interprofessionell hemrehabilitering och unga med komplexa behov.

Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

Projekt som tidigare hade finansiering från MKHV

Här kan du läsa om de forsknings- och utvecklingsprojekt som tidigare hade finansiering från MKHV men som nu bedrivs vidare i andra verksamheter.

Tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt

 

Doktorandprojekt

Några av doktoranderna vid MDH är knutna till MKHV:s verksamhet. Här kan du läsa om doktoranderna Matilda Fredriksson, Charlotta Åkerlind och Rose-Marie Johansson-Pajala.

Doktorandprojekt med MKHV-anknytning

Nätutbildning om föräldrastöd

Ur det MKHV-finansierade projektet FÖRST har det vuxit fram ett arbetsverktyg, ett reflektions- och självutvecklingsinstrument för behandlare och myndighetspersonal som arbetar med föräldrar.

Ta del av filmer och arbetsdokument