Om Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd

Inom kommuner och landsting finns behov att arbeta med hur verksamhet­ers kvalitet kan utvecklas, hur kompetensutveckling och personalförsörjning kan tryggas och hur en evidensbaserad praktik kan utvecklas. Inom MDH finns behov att utveckla kvaliteten i professionsutbildningarna, att säkra examensrättigheter och att stärka forskningen till nytta och värde för både utbildning och verksamhetsutveckling. Genom MKHV har en samverkansorganisation skapats med uppgift att stödja samverkande parters förmåga att möta dessa utmaningar och behov.

 

 

Mål

Det övergripande målet är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom områdena barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt äldre inom hälsa och välfärd.

 

Kontakta oss!

För att underlätta samverkan har ett kontaktnät byggts upp inom MKHV, där varje deltagande organisation har utsett sina nyckelpersoner som du gärna får kontakta.

Kontakta oss inom MKHV

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland.

Här är styrgruppen för MKHV

Film om MKHV

Jonas Lostelius, utvecklare på Region Västmanland och medlem i MKHV:s styrgrupp, berättar om MKHV.

Film med Jonas