Styrgruppen

Styrgruppen för MKHV består av representanter från MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland.

Ordförande:

Anna Letterstål, chef akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV, Mälardalens högskola  anna.letterstal@mdh.se

Agneta Brav, vice akademichef och utbildningsledare, HVV, Mälardalens högskola agneta.brav@mdh.se

Ledamöter:

Västerås stad

Tobias Åsell, tf direktör för den ny vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Westerberg, direktör individ- och familjeförvaltningen

Eskilstuna kommun

Johan Lindström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Mehmed Hasanbegovic, socialchef

Region Sörmland

Mats Henningsson, enhetschef
Jeanette Gröning, verksamhetsutvecklare

Region Västmanland

Jonas Lostelius, Tf enhetschef/utvecklare
Liselotte Eriksson, hjälpmedelsstrateg och vårdgarantisamordnare
liselotte.eriksson@regionvastmanland.se

Delprocessledare MKHV

Charlotta Åkerlind, universitetslektor, Mälardalens högskola, HVV

MKHV AU

Region Västmanland, Jonas Lostelius
Region Sörmland, Mats Henningsson
Eskilstuna Kommun, Cecilia Palm Siösteen, utredare
Västerås stad, Stefan Lundin, strateg sociala nämndens förvaltning
Mälardalens högskola, HVV, Charlotta Åkerlind